GÖR SKILLNAD!

 

Hur hjälper Free You dig som yrkesverksam?

Den psykiska ohälsan hos unga ökar, samtidigt som tiden att förebygga den minskar hos oss som möter och arbetar med unga. Detta kan leda till att vi känner oss otillräckliga, inte har tid eller redskap att hjälpa de unga så som vi önskar.

Free You är en tidseffektivt metod då en hel grupp med ungdomar förändrar sin psykiska hälsa till det bättre samtidigt som de skapar och arbetar med individuellt satta förändringsmål. Som handledare arbetar du efter det strukturerade metodmaterialet som ger dig redskap & kunskap i att arbeta förebyggande och stärkande med ungdomarna. 
Du handleder dem till djupgående positiva förändringar med fokus på det salutogena, vilket ger ett resultat av en synlig ökad psykisk hälsa. Det är därför tacksamt, givande och roligt att handleda Free you grupper.

Free You handledarutbildning

För dig som arbetar med unga och prioriterar att förebygga psykisk ohälsa genom redskap och metoder för ett stärkande förändringsarbete. Det är en interaktiv utbildning på tre dagar där du erhåller metodmaterial som handledarbok, ungdomsböcker samt kortlek.
Handledarboken är ett strukturerat metodmaterial på tio träffar där varje träff bygger på den föregående. Upplägget bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik ihop med aktiva värderingsövningar, andnings och avslappningsövningar, målbilder samt föreläsningar.

Utbildningsinnehåll:

Psykisk hälsa/ohälsa


Din roll och arbete som Free You handledare

Lösningsfokuserad samtalsmetodik

Mål och förändringsarbete

Värderingsövningar kopplat till lösningsfokuserade redskap

Affirmationer

Avslappning och stresshantering

 

Free You metodmaterial

 

Handledarboken är ett strukturerat material på tio träffar där varje träff byggs på den föregående. Upplägget bygger på lösningsfokuserad samtalsmetodik ihop med aktiva värderingsövningar, andnings och avslappningsövningar samt föreläsning kring självkänsla, stress och att bryta tankemönster. Förändringsarbetet utgår från ett självskattningsformulär med skalfrågor där de skattar sin egen psykiska och fysiska hälsa och livssituation vid påbörjat och avslutat program. Under träffarna arbetar de med två utvalda skalor, livsområden som de väljer att höja i Free You´s ungdomsböcker.

 

I Free You uppmärksammas de ungas styrkor och resurser och de handleds till att skapa det liv och mående som de önskar.

 

Free You kortlek
En kortlek med 52 stärkande och reflekterande frågor.
Spelarna stärks och lär känna sig själv och varandra, samtidigt som de spelar kortspel. Perfekt att ha på fritidsgårdar, skolor mm.

Ta kontakt idag!

0